Alkoholkalkulator

Her en lettvint måte å kalkulere alkoholinnhold i brygget. Bruk en oechslevekt.

Du trenger å vite:

Original Gravity (F.eks 1050)
Final Gravity (F.eks 1008)

I tillegg er det støtte for å justere for ulik temperatur på OG og FG:

http://www.rooftopbrew.net/abv.php

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License