Hva er en wiki?

I følge Wikipedia, verdens største wiki-nettsted:

Ein wiki er ei samling hypertekstsider der brukarar sjølv kan endra innhaldet. Namnet kjem frå det hawaiiske ordet wikiwiki, som tyder særs rask. Ein wiki blir til ved at fleire brukarar lagar og endrar sider utan at dei må godkjennast på førehand.

Og slik er det! Som en del av nettverket Wikidot.com, kan dette nettstedet editeres av hvem som helst.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License