Kaustisk soda

Kaustisk soda, eller lut, er et kraftig rengjøringsmiddel. som også kan brukes til desinfisering. For å desinfisere, vask med ei sterk blanding av kaustisk soda og skyll med rent vann etterpå. Dersom det blir igjen minimale mengder at kaustisk soda i ølet, vil dette ikke påvirke smaken.

Kaustisk soda kan kjøpes i de fleste dagligvareforretninger.

Forsiktighetsregler

etsende.png

Kaustisk soda kan gi svært alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne eller ved svelging. Kontakt med øyne kan gi varig svekket syn eller blindhet. Får du kaustisk soda på huden eller i øynene, skyll umiddelbart med vann og kontakt lege.

Les også denne informasjonen fra Helsedirektoratet:
http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo/kjemikalier/alkalier_154404

Lenker

P4053024.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License