Kort om øl og brygging

Øl er en alkoholholdig drikk, laget av vann, maltet korn, humle og gjær, men kan også inneholde andre ingredienser, slik som krydder, frukt, sukker og umaltet korn.

Utgangspunktet for øl er korn, nesten bestandig bygg, men heller ikke hvete er uvanlig å bruke i øl. Kornet, som er et frø, inneholder næringsstoffer som skal til for at frøet kan spire og danne ei plante. Det viktigste næringsstoffet i frøet er stivelse, som gjæren ikke kan gjøre om til alkohol. Blander du korn, vann og gjær, får du en litt fuktig brøddeig, men ikke øl. For at kornet skal kunne brukes i øl, må stivelsen gjøres om til sukker.

For å gjøre stivelsen om til sukker, må kornet først maltes og så meskes. Malting vil si at kornet blir fuktet og får spire, før det tørkes. Etter at kornet er ferdig maltet, ser det fortsatt ut som korn, men spiringa har frigitt enzymer som kan omdanne stivelse til sukker. Det er ikke vanlig at hjemmebryggere eller kommersielle bryggerier lager sitt eget malt og de fleste kjøper dette ferdig.

I bryggeriet blir malten knust, før den blandes med varmt vann. Denne prosessen kalles mesking og gjør at stivelsen i maltet blir omdannet til sukker. Etter meskinga siles vannet, som nå har blitt ei søt væske med sukker og andre smaks- og fargestoffer fra maltet. Denne væska kalles for vørter.

For å gi ølet bitterhet, brukes humle. Humle er ei slyngplante som okser over store deler av verden og i øl bruker vi konglene fra hunnplantene. Disse inneholder bitterstoffer som frigjøres når de kokes i vørteren.

Kombinasjonen av sødme fra maltet og bitterhet fra humla gjør at øl er en drikk som balanserer sødme mot bittherhet, i motsetning til vin eller brus, der sødme balanseres av syrlighet.

Etter at vørteren er kokt med humle, gjenstår det som skiller øl fra en søt og litt kjedelig drikk. Gjæren lager alkohol av mesteparten av sukkeret i vørteren. Det blir ofte sag at bryggeren lager vørter og gjæren lager øl.

Er hjemmebrygging lovlig?

Ja, hjemmerygging er lovlig i Norge. Det var lenge et krav for å kunne brygge øl at man også lagde maltet selv, men nå er det lov å lage både øl, vin og mjød til eget bruk helt lovlig. Hjemmebrenning, annen form for spritproduksjon eller andre alkoholholdige drikker over 22% alkohol er ikke lovlig å lage selv.

Tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling gitt av departementet, eller tillatelse etter § 4-2 tredje ledd. Bevillingen kan omfatte alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, brennevin, eller all alkoholholdig drikk. Bevillingsplikten gjelder ikke tilvirkning til eget bruk av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin. (Alkoholloven §6-1)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License