Oechslevekt

Oechslevekt (uttales økselvekt) er et måleinstrument som måler egenvekt til væsker. Det består av en glasskoble som senkes i væsken som skal måles og en skala som viser hvor dypt vekta flyter. Til brygging brukes dette for å finne sukkerinnhold i vørter og beregne alkoholinnhold i ferdig øl.

De fleste steder som selger bryggeutstyr, selger oechslevekter og målerør i plast eller glass, som er praktisk å bruke sammen med den. Verdiene som leses av er normalt fra 1,008 (ferdig utgjæret øl med lite restsødme) til 1,100 (vørter til et spesielt sterkt øl). Det kan være litt forvirrende at disse verdiene oppgis både med og uten komma (1,040 skrives av og til 1040), dessuten oppgis av og til bare tusendelene (slik at 1,040 oppgis som 40, også kaldt grader oecshle °Oe).

P4043020.jpg

Temperaturavhengighet

Egenvekta til ei væske (hvor "tung" væska er) er avhengig av temperaturen til væska, noe som betyr at verdien som leses av på ei oechslevekt er avhengig av temperaturen til vørteren. Det er derfor viktig å sjekke hvilken temperatur din oechslevekt er kalibrert for og å måle temperaturen i vørteren eller ølet.

De fleste oechslevekter er kalibrert for 20 °C.

Du kan bruke en av disse websidene for å korrigere avlesninger for temperatur:

Bruke oechslevekt

Vanligvis brukes oechslevekt i et målerør, men man kan også legge vekta rett i gjæringskaret. En av fordelene med å bruke et målerør, er at man da slipper å desinfisere oechslevekta

Med rent vann som holder kalibreringstemperaturen, skal vekta vise 1,000.
P4043010.jpg

Vørter som er klar til gjæring har normalt verdier fra 1,035 til 1,060. Det er viktig å røre eller på annen måte blande vørteren før man tar ei prøve, for å sikre at det ikke er for mye eller lite sukker i prøva man tar. Ettersom vørteren ofte holder litt høyere temperatur enn 20 grader, er det viktig å korrigere for temperatur. Egenvekta til vørteren før gjæring kalles ofte OG for Original Gravity.
P4043015.jpg

Under og etter gjæring kan man se hvor mye av sukkeret som er omdannet til alkohol. Ettersom alkohol er lettere enn sukker (og også lettere enn vann), vil vørteren bli lettere etterhvert som gjæren arbeider. Det kan være en fordel å spinne vekta for å hindre at CO2-bobler løfter den opp. Under gjæring kalles avleste verdier SG (for Specific Gravity) og når gjæringa er ferdig FG (for Final Gravity).
P4043012.jpg

Beregne alkoholinnhold

Dersom man kjenner både OG og FG i grader oecshle, kan alkoholinnhold i det ferdige ølet beregnes som:

(1)
\begin{align} (OG-FG) \times 0,125 \end{align}

For eksempel vil et øl med OG 1,050 og FG 1,012 ha en alkoholprosent på

(2)
\begin{align} (50-12) \times 0,125 = 38 \times 0,125 = 4,75 \end{align}

Ølet inneholder altså omtrent 4,75% alkohol.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License