Spraymalt

Spraymalt er et varemerke for Muntons tørkede maltekstrakt. Ofte brukes spraymalt som et generelt navn på tørket maltekstrakt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License